Kirjautuminen

Tervetuloa sähköiseen lupa-asiointipalveluun

  • Rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja hallintaan
  • Rakennuslupien hakemiseen
  • Yleisten alueen lupien hakemineen
  • Ympäristölupien hakemiseen
  • Jätehuollon lupien hakemiseen